Výstava Nové archeologické objevy sakrální architektury na Jižní Moravě

Spolupráce na výstavě Diecézního muzea v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla

Rok 2009, zadavatel: Diecézní muzeum v Brně

Ve spolupráci s ředitelem Diecézního muzea PhDr. Karlem Rechlíkem, prof. PhDr. Josefem Ungerem, CSc. a doc. Ing. arch. Jaroslavem Drápalem, CSc..

Grafické návrhy a sazba 9výstavních panelů, návrh a sazba propagačních a dalších tiskovin pro výstavu, spolupráce na přípravě expozice, tisková produkce výstavních panelů
Formát panelů 70 x 100 cm, tisk na samolepku, kašírování na kapa desky.
Plakáty A4, A2, pozvánka A5.