Výstava Život a smrt kněze Jana Buly

Výstava o životě kněze Jana Buly,
umučeného komunistickým režimem v 50. letech 20. století.

Rok 2010, zadavatel: Biskupství brněnské

Grafický návrh 9 výstavních panelů, plakátku a pozvánky,
sazba a příprava tiskových dat, tisková produkce výstavních panelů.

Formát panelů 98,5 x 118 cm, plakát formátu A4.