Výstava Matka Boží Tuřanská, z cyklu Umělecké poklady brněnské diecéze

Spolupráce na výstavě Diecézního muzea v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla

Rok 2008, zadavatel: Diecézní muzeum v Brně

Ve spolupráci s ředitelem Diecézního muzea PhDr. Karlem Rechlíkem a doc. Ing. arch. Jaroslavem Drápalem, CSc.

Grafický návrh a sazba propagačních a dalších tiskovin pro výstavu, spolupráce na přípravě expozice
Plakáty A4, A2, pozvánka A5, vstupní infopanel.