Liturgická úprava, kostel sv. Bartoloměje v Žebětíně

Projekt liturgické úpravy – návrh svatostánku, oltářního stolu, ambonu a dalšího mobiliáře, návrh nových stupňů a dlažeb v presbytáři

Rok 2007/08, zadavatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín

Ve spoluautorství: doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.