Liturgický mobiliář, kostel sv. Stanislava v Bošovicích

Projekt liturgického mobiliáře – návrh mensy a ambonu

Rok 2004, zadavatel: Římskokatolická farnost Bošovice

Ve spoluautorství: doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.