Liturgický mobiliář, kostel sv. Jiří v Kobylí

Projekt liturgického mobiliáře – návrh mensy, ambonu a sedes

Rok 2001, zadavatel: Římskokatolická farnost Kobylí

Ve spoluautorství: doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.