Liturgický mobiliář, kostel sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy

Projekt liturgického mobiliáře – návrh kamenné mensy, ambonu a abaku

Rok 2012/13, zadavatel: Římskokatolická farnost Kostelec u Jihlavy

Ve spoluautorství: doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.