Architektonické struktury

Autor: doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. Dvoujazyčná – česko-anglická publikace Fakulty architektury VUT Brno

Vydavatel: Nakladatelství VUTIUM

rok 2022, zadavatel: Nakladatelství VUTIUM, s podporou FA VUT Brno

Grafický návrh obálky, sazba obálky a bloku,
fotografie části modelů v publikaci
Formát knižního bloku 20 x 25 cm, 192 stran
měkká vazba s klopami