Kalendář Spolku českého strakatého psa pro rok 2017

Rok 2016, propagační a dárkový nástěnný kalendář
zadavatel: Spolek českého strakatého psa

Formát A3
Grafický návrh, sazba, úprava fotografií, příprava tiskových dat