Obálka publikace Maloměšťáci s otevřenou myslí

Rok 2016, zadavatel: Matice moravská
Grafický návrh obálky, její sazba a příprava tiskových dat