Liturgický mobiliář, kaple u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně

Projekt liturgického mobiliáře – návrh ambonu, sedes a sedaček

Rok 2014, zadavatel: Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla, Brno

Ve spoluautorství: doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.