Výstava Rajhrad, zmrtvýchvstání kláštera

Spolupráce na výstavě Diecézního muzea v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla

Rok 2011, zadavatel: Diecézní muzeum v Brně

Ve spolupráci s ředitelem Diecézního muzea PhDr. Karlem Rechlíkem a doc. Ing. arch. Jaroslavem Drápalem

Grafické návrhy a sazba 10 výstavních panelů, návrh a sazba propagačních a dalších tiskovin pro výstavu, spolupráce na přípravě expozice, tisková produkce výstavních panelů
Formát panelů 70 x 100 cm, tisk na samolepku, kašírování na kapa desky.
Plakáty A4, A2, pozvánka A5.