Liturgická úprava, kostel sv. Barbory v Šakvicích

Projekt liturgické úpravy – návrh svatostánku, oltářního stolu, ambonu, sedaček a dalšího mobiliáře, návrh nových stupňů a dlažeb v presbytáři, návrh osvětlení presbytáře

Rok 2000, zadavatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Barbory, Šakvice

Ve spoluautorství: doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.